Wellbefys integritetspolicy
för användare

1. Insamling av personlig information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig i appen Wellbefy, loggar in på ditt konto, när du är aktiv i appen och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress. Informationen inkluderar även hälsodata genom att du svarar på frågor i appen och även registrerar träning. All information som samlas in synliggörs anonymt och ingen annan än vårt tekniska team på Wellbefy har åtkomst till din personliga data. Läsa mer om vart information sparas under del 2. Du kan själv följa din individuella välbefinnande i appen. Att ha ett säkert knapplås på din mobil är att föredra för att försäkra så att inga oberörda kommer åt appen om du upplever det som känsligt.

2. Vart finns personuppgifter sparade

Personuppgifter finns sparade hos vår leverantör i en databas som de hostar i Falkenberg, Sverige.  

3. Vilken information sparas

Vid registrering och inloggning i appen Wellbefy sparas personlig data som namn och e-postadress. I appen ställs frågor regelbundet kring användarens upplevda hälsa på arbetsplatsen. Svaren är på en skala mellan 1 till 6. Siffrorna speglar användarens egna upplevda hälsa för den ställda frågan.  Svarsalternativ 1 tolkas som mycket dålig upplevd hälsa. Svarsalternativ 6 tolkas som mycket bra upplevd hälsa. Svaren räknas in i appen Wellbefy:s algoritm och den specifika svaret finns sparat i datasystemet. Om Wellbefy appen är godkänd av användaren att koppla ihop med mobilens inbyggda hälsoapp räknas stegen in på automatik och sparas i appen Wellbefy. Om användare väljer att registrera fysisk aktivitet i appen sparas även det i appen. Väljer användaren att fylla i olika frågor i profilen sparas det i Wellbefy:s datasystem och användarens profil.

4. Varför sparas informationen

Information som namn och e-postadress sparas vid registrering för att användaren ska kunna ha en personlig profil i Wellbefy appen. Användarens data räknas tillsammans in med andra användare som i fallet är kollegor. Användaren behöver i viss mån kunna identifieras för att tillhöra rätt organisation.

Data utifrån frågor som användaren svarar på sparas i Wellbefys datasystem och synliggörs anonymt för de som inte har tillgång till systemet. Läs mer om vilka som har tillgång till systemet under del 6.1. Datan sparas för att hjälpa organisationen att förstår sina svagheter och styrkor inom arbetsmiljö och personalhälsa. Datan används för att analysera nuläget och för att följa förändring. Annan registrerad data som stegräknare och registrerad fysisk träning sparas för att kunden ska kunna arrangera olika former av aktivitetstävlingar. Läs mer om syftet om sparad information under del 8.

5. Hur synliggörs informationen

Data som synliggörs i appen är utifrån svar från frågor, en procentsats som är en del av en algoritmisk formel. I appen synliggörs den totala hälsostatusen i form av totalen av frågorna. Det splittras även upp i tre olika kategorier, fysisk, psykisk och social hälsa. I webbplattformen som förutbestämd personer/positioner har tillgång till, kan följa data på flera detaljnivåer under huvudrubrikerna fysisk, psykisk och social. All information synliggörs anonymt och visas endast på team- och organisationsnivå. Steg och registrerad fysisk träning kan användaren följa kontinuerligt i appen. Under arrangerade tävlingstillfällen kan varje användare följa varandras träningsinsats. Informationen finns synligt under fliken tävling i appen. Användarna kan följa sitt teams totala insats men även enskild individs insats. Det som visas är namn, utövad fysisk aktivitet och poäng.

6. Vem har tillgång till informationen

Det är fem olika grupper som har tillgång till information på särskilda vis:  

 • Wellbefy - har tillgång till all typ av registrerade data från app och webbplattform. En lista av utvalda utvecklare har tillgång till all typ av data som användaren har valt att registrera i appen. Informationen finns sparad i Wellbefy:s databas. Resterande personal inom Wellbefy har endast tillgång till anonym information som är liksidigt med det som organisationen/kunden ser, läs mer om det vid punkt 3 nedan. Dock har endast dessa personer tillgång till denna information om kunden har godkänt det.
 • Användaren - Varje användare kan följa sin egna registrerade data i appen. Lika så följa sitt team och hela sin organisations sammanställda information om hälsa.
 • Utvalda administratörer

  Kundadministratör
  Varje organisation/kund väljer ut interna administratörer som får tillgång till webbplattformen. Webbplattformen synliggör detaljdata på ett anonymt vis.  Administratörerna kan även ta bort användare, flytta användare, skapa nya team och arrangera aktivitetstävlingar.

  Serviceleverantör
  Vår serverleverantör har datan sparad på dedikerade servrar för vår räkning. De ansvarar för att säkerställa att all lagrad data sköts enligt aktuell lagstiftning och att ingen utan givna skäll har möjlighet att komma åt datan.

  Tredjepart
  När organisationen/kunden väljer att använda sig av en konsult (tredjepart) vid en del interna projekt kan tredjepart få tillgång till webbplattformen. Det innebär att personen får samma tillgång till information som de utvalda administratörerna får. Läs mer om det i del 3 ovan. Utöver det så säljer, handlar, eller på annat sätt överför, vi inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

7. Vad informationen används till

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Att hjälpa din arbetsgivare, chef och HR att skapa en så bra arbetsmiljö för dig som möjligt. Genom att kontinuerligt följa sammanställd information om hur teamen och hela organisationen mår och upplevd hälsa på arbetsplatsen. Din arbetsgivare och alla anställda i organisationen kan följa hälsostatusen på team- och organisationsnivå. Vilket innebär att personlig data aldrig kommer att synas. Informationen finns i appen Wellbefy och i en webbplattform https://www.healthanalytics.se/auth.
 • Personlig information som namn och mailadress används även vid administrering av användare i verktyget. Som att flytta personer till rätt team och administrera aktivitetstävlingar. Lika så används informationen till att göra kontinuerliga undersökning kring användarens upplevda hälsa på arbetsplatsen.
 • Förbättra vår kundservice och användarens behov av hjälp.
 • Kontakta dig via e-post.
 • Skicka ut push som du enkelt kan stänga av i inställningarna i appen.

8. Syftet med sparad information

Syftet med den sparade informationen är för att hjälpa organisationen att enkelt kunna analysera hur arbetsplatsen och medarbetarna mår. Viss information som namn och e-postadress finns sparade för att koppla samma rätt personer till rätt organisation.

9. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

10. Åtkomst och uppdatering av din personliga information

Under din profil i appen kan du enkelt ändra ditt namn. Ändring av e-postadress kan du enkelt göra i inställningarna i appen.

11. Avslut och ta bort information

Tjänsten är inköpt av din arbetsgivare i syfte att öka personalhälsan och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Slutar du på arbetsplatsen och önskar avsluta och ta bort din användare i appen kan du göra det genom att kontakta oss. När du är borttagen blir ditt konto anonymiserad och du kan enkelt radera appen som vanligt. I Wellbefys databas och din arbetsgivare kommer inte kunna se ditt namn och e-post längre. Efter avslut kommer du inte få några push eller e-postmeddelande från Wellbefy.  

12. Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Om vi gör ändringar, lägger vi in dem och kommer att indikera policyns nya effektiva datum på den här sidan. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy, meddelar vi dig via e-post.

13. Brott

Om vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver, så kommer vi göra det.

14. Samtycke

Genom att använda vår app godkänner du vår integritetspolicy som innefattar alla punkter ovan.


Uppdaterad - 14 juli 2023