Vår syn på GDPR

Att ha koll på aktuella regler kring integritet och personuppgiftsskydd är kritiskt för att vi ska ha kunders och användarens förtroende. Därför har vi designad hela vår tjänst med GDPR i åtanke, hela vägen. För oss är GDPR inte bara en policy, utan ett sätt att se på hur information hanteras internt i företaget, och för deltagare.

Eftersom vi vet hur viktigt det är med integritet för en tjänst som våran, har vi inte bara anpassat vårt egna verktyg efter GDPR, utan även vara en del i GDPR Collaboration, en grupp av ledande tekniktjänster som varit med och utformat implementeringen av lagstiftningen i Norden. Utöver det har vi varit med och tagit fram GDPR compliance märkningen.

Hur hanterar vi data?

Vill du veta mer om hur vi hantera data, så kan du läsa det exakt i vår integritetspolicy. Men övergripande innebär det:

- Vi hanterar data krypterad och skickar endast över säkra uppkopplingar.

- Vi har all data på servrar i Sverige.

- Vi hanterar endast uppgifter vi verkligen behöver - och dessutom finns många uppgifter endast inom en organisation, utan att vi på Wellbefy kan se detaljerna. Detta för att säkerställa att vi inte samlar in data utan tydligt syfte.

- Det finns olika nivåer av administratörer inom en organisation, som ser endas relevant information för sin behörighet.

- Användare kan när som helst få sin data raderad, om man begär det.

- Information används endast inom organisationen som berörs.

- Utöver det är det endast namn och epost som vi använder för att kontakta användare för ärenden kring tjänsten. Vi säljer inte vidare information eller ger den till någon annan part.

Läs vår Privacy Policy för användare