Integritetspolicy för slutanvändare

Vi på Wellbefy AB ( "vi, "vår" och "oss") tar din integritet på största allvar och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Vi följer gällande lagar och regler och att personuppgiftsbehandlingen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Sammanfattning

Wellbefy tillhandahåller sin app och webbplattform (”Produkten”) till företagskunder. Det innebär att du som slutanvändare av Produkten i regel är anställd eller konsult hos Wellbefys företagskunder. 

När du som slutanvändare använder Produkten behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla Produkten. När vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla Produkten behandlar vi dina personuppgifter för våra företagskunders (din arbets- eller uppdragsgivares) räkning. Det innebär att vi är ett personuppgiftsbiträde till våra respektive företagskunder (din arbets- eller uppdragsgivare), vilka är personuppgiftsansvariga. Vi har för detta syfte ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med våra företagskunder. För information om hur din arbets- eller uppdragsgivare behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till din arbets- eller uppdragsgivare. 

Vi behandlar också personuppgifter om dig som slutanvändare av Produkten för de egna ändamålen att i) utveckla och förbättra våra tjänster, exempelvis för att förbättra våra algoritmiska formler i Produkten, och ii) för att kunna genomföra analyser av trender rörande arbetsmiljö och hälsa på en aggregerad nivå. Dessa personuppgiftsbehandlingar utför Wellbefy med eget personuppgiftsansvar. 

I denna privacy policy finner du information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som slutanvändare av Produkten när vi behandlar dina personuppgifter med eget personuppgiftsansvar.  

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som annars kan kopplas till dig (“Personuppgifter“). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som samlas in från dig, samt hur vi profilerar och hanterar frånvaro, arbetsmiljö- och hälsodata som du registrerar i vår app (mobil eller webb). 

Om du har frågor angående vår behandling av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss!

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2024-05-07