WellbeingsNetwork

Wellbefys nätverk med experter!

Samlad expertis inom organisatorisk hälsa och medarbetarhälsa på en och samma plats.
Navigera bland våra olika expertområden och lära känna våra experter! Vi har delat upp dem utifrån två huvudområden: medarbetarhälsa och organisatorisk hälsa.

Era medarbetares prestation och engagemang präglas av organisationens hälsa. Hälsa kopplat till upplevelsen av arbetsmiljö och arbetsplatsen. Organisatorisk hälsa bygger främst på vad som händer inom organisationen och dess arbetsmiljö. Er organisatoriska hälsa bygger på ert arbetsmiljöresultat, alltså hur medarbetarna upplever arbetsplatsen, så som arbetsbelastning, kultur, struktur, personlig utveckling, relationer med kollegor, fysisk arbetsmiljö och ledarskap. En organisation som väljer att bygga en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för medarbetarna att uppleva god hälsa och välmående på arbetsplatsen är alltid en vinnare, eftersom det resulterar i lägre personalomsättning, ökat engagemang och frisknärvaro samt starkare attraktionskraft vid rekrytering av ny medarbetare.

Läs mer om respektive område under organisatorisk hälsa och se vilka experter som finns under varje område!